BIBLI MŮŽETE ČÍST ON-LINE V RŮZNÝCH PŘEKLADECH:

 

ČESKÉ PŘEKLADY

BIBLE : ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD

BIBLE : BIBLE KRALICKÁ (1613)

BIBLE : PŘEKLAD PRO 21. STOLETÍ

BIBLE : ČESKÝ STUDIJNÍ PŘEKLAD

BIBLE : JERUZALÉMSKÁ BIBLE (PRACOVNÍ VERZE)

BIBLE : SLOVO NA CESTU

BIBLE : RABÍNSKÝ PŘEKLAD (PENTATEUCH)

BIBLE : DR. JAN HEJČL – SZ A DEUTEROKANONICKÉ KNIHY

BIBLE : PŘEKLAD F. ŽILKY – NOVÝ ZÁKON

BIBLE : PŘEKLAD ONDŘEJE M. PETRŮ – NOVÝ ZÁKON

 

SLOVENSKÉ PŘEKLADY

BIBLE : PŘEKLAD JOZEFA ROHÁČKA

BIBLE : SLOVENSKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD

BIBLE : SLOVENSKÝ EVANGELICKÝ PŘEKLAD

BIBLE : SLOVENSKÝ KATOLICKÝ PŘEKLAD

 

 

ORIGINÁLNÍ JAZYKY

BIBLE : HEBRAICA

BIBLE : SEPTUAGINTA (LXX)

BIBLE : STAROŘEČTINA (UBS – 3. VYDÁNÍ)

BIBLE : VULGATA

 

 

 

 

DALŠÍ NÁSTROJE PRO STUDIUM

EASTON’S BIBLE DICTIONARY
INTERNATIONAL STANDARD BIBLE ENCYKLOPEDIA
OLD TESTAMENT HEBREW LEXICON
NEW TESTAMENT GREEK LEXICON
ROZŠÍŘENÁ VERZE KONKONRDANCE – ŘEČTINA
ROZŠÍŘENÁ VERZE KONKONRDANCE – hebrejština

 

(stránku zpracoval Jan Matoušek)