Bible (z řec. τὰ βιβλíα ta biblia knihy, svitky) je soubor knih, které křesťanství a judaismus považuje za posvátné a inspirované Bohem. Bible je označována též jako Písmo svaté (lat. Scriptura sacra nebo Scriptura sancta) nebo krátce jen Písmo, některé církve jej označují také jako Boží slovo. Lze se také setkat s označením Kniha knih.

První část Bible tvoří Starý zákon, který obsahuje soubor posvátných knih (tanach), který křesťané převzali z judaismu. Tato část spisů je oběma náboženstvím společná, judaismus ji ovšem jako Bibli neoznačuje; v akademickém prostředí se spisy společné judaismu i křesťanství označují jako hebrejská bible.[1] Ve 3. století př. n. l. byl pořízen překlad hebrejské bible do helénistické řečtiny (koiné) zvaný podle počtu překladatelů Septuaginta, a tuto verzi většinou používali první křesťané. Starý zákon byl původně převážně napsaný vhebrejštině, malá část aramejsky. Některé jeho nejmladší části, tak zvané deuterokanonické spisy, jež však za součást kánonu neuznávají židé ani některé křesťanské církve, byly napsány nebo se dochovaly řecky.

Druhá část Bible, Nový zákon, je specificky křesťanská a na Starý zákon navazuje; podle víry všech křesťanských církví je vlastní obsah Nového zákona, totiž zpráva o Ježíši Kristu, naplněním očekávání starozákonních spisů. Původním jazykem Nového zákona je helénistická řečtina koiné.

 

BIBLI MŮŽETE ČÍST ON-LINE V RŮZNÝCH PŘEKLADECH:

 

ČESKÉ PŘEKLADY

BIBLE : ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD

BIBLE : BIBLE KRALICKÁ (1613)

BIBLE : PŘEKLAD PRO 21. STOLETÍ

BIBLE : ČESKÝ STUDIJNÍ PŘEKLAD

BIBLE : JERUZALÉMSKÁ BIBLE (PRACOVNÍ VERZE)

BIBLE : SLOVO NA CESTU

BIBLE : RABÍNSKÝ PŘEKLAD (PENTATEUCH)

BIBLE : DR. JAN HEJČL – SZ A DEUTEROKANONICKÉ KNIHY

BIBLE : PŘEKLAD F. ŽILKY – NOVÝ ZÁKON

BIBLE : PŘEKLAD ONDŘEJE M. PETRŮ – NOVÝ ZÁKON

 

SLOVENSKÉ PŘEKLADY

BIBLE : PŘEKLAD JOZEFA ROHÁČKA

BIBLE : SLOVENSKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD

BIBLE : SLOVENSKÝ EVANGELICKÝ PŘEKLAD

BIBLE : SLOVENSKÝ KATOLICKÝ PŘEKLAD

 

 

ORIGINÁLNÍ JAZYKY

BIBLE : HEBRAICA

BIBLE : SEPTUAGINTA (LXX)

BIBLE : STAROŘEČTINA (UBS – 3. VYDÁNÍ)

BIBLE : VULGATA

 

 

 

 

DALŠÍ NÁSTROJE PRO STUDIUM

EASTON’S BIBLE DICTIONARY
INTERNATIONAL STANDARD BIBLE ENCYKLOPEDIA
OLD TESTAMENT HEBREW LEXICON
NEW TESTAMENT GREEK LEXICON
ROZŠÍŘENÁ VERZE KONKONRDANCE – ŘEČTINA
ROZŠÍŘENÁ VERZE KONKONRDANCE – hebrejština

 

(stránku zpracoval Jan Matoušek)