Sobotní škola – veřejné rozhovory nad Biblí

SOBOTNÍ ŠKOLA (casd.cz)

STUDIJNÍ MATERIÁLY – SOBOTNÍ ŠKOLA (casd.cz) ke stažení aktuálních úkolů SŠ

Proběhlé úkoly Sobotní školy z minulých let

Každou sobotu od 9:45 h.
Masarykova 128, Ústí nad Labem
2019_04 booklet-001

Život rodiny
(2Q 2019)

Úvod
1. Rytmus života
2. Rozhodni se správně
3. Příprava na změnu
4. Osamělost
5. Slova moudrosti pro rodiny
6. Královská milostná píseň
7. Klíče k rodinné jednotě
8. Období rodičovství
9. Čas ztrát
10. Období obtíží
11. Víra v rodině
12. Co viděli v tvém domě?
13. Rodina a čas konce

Závěr
Komplet

 
Každou sobotu od 1.1. do 31.3.2019 od 9:45 h.
Masarykova 128, Ústí nad Labem
obalka_web

Kniha Zjevení
(1Q 2019)

Úvod
1. Evangelium z ostrova Patmos
2. Uprostřed svícnů
3. Ježíšovo poselství sedmi sborům
4. Hoden je Beránek
5. Sedm pečetí
6. Zapečetění Božího lidu
7. Sedm polnic
8. Poražený nepřítel
9. Satan a jeho spojenci
10. Věčné evangelium
11. Sedm posledních ran
12. Soud nad Babylonem
13. „Všechno tvořím nové“
Závěr

Komplet

 
Každou sobotu od 1.10. do 31.12.2018 od 9:45 h.
Masarykova 128, Ústí nad Labem
obalka web 

Jednota v Kristu
(4Q 2018)

 
Každou sobotu od 1.7. do 30.9.2018 od 9:45 h.
Masarykova 128, Ústí nad Labem
 2018_03_SS_obalka

Skutky apoštolů
(3Q 2018)

 
Každou sobotu od 1.4. do 30.6.2018 od 9:45 h.
Masarykova 128, Ústí nad Labem
obalka

Příprava na čas konce
(2Q 2018)

 
Každou sobotu od 1.1. do 31.3.2018 od 9:45 h.
Masarykova 128, Ústí nad Labem
 

2018_1q_obalka-page-001_uprava

Křesťanské správcovství
– Motivy srdce
(1Q 2018)

 
Každou sobotu od 1.10. do 31.12.2017 od 9:45 h.
Masarykova 128, Ústí nad Labem

plakat_2017_04_A4-page

Spasení jedině vírou
list Římanům
(4Q 2017)

 
Každou sobotu od 1.7. do 30.9.2017 od 9:45 h.
Masarykova 128, Ústí nad Labem

SS_2017_03_1

 

Evangelium v listu Galatským
(3Q 2017)

 
Každou sobotu od 1.4. do 30.6.2017 od 9:45 h.
Masarykova 128, Ústí nad Labem

SS_2017_02-2

 

„Buď pastýřem mých ovcí“
(2Q 2017)

 • Lekce pro elektronické čtečky DOCX, MOBI
 • Plakáty k pozvání do Sobotní školy A4, A3
 
Každou sobotu od 1.1. do 31.3.2017 od 9:45 h.
Masarykova 128, Ústí nad Labem

2017_01_ss_duch_svaty
Duch Svatý (1Q 2017)

Komplet

 • Lekce pro elektronické čtečky DOCX, PDF, MOBI
 • Plakáty k pozvání do Sobotní školy A4, A3
 
Každou sobotu od 1.10. do 31.12.2016 od 9:45 h.
Masarykova 128, Ústí nad Labem
a4letak2

 

Jób (4Q 2016)

 • Úvod (PDF)
 • 1. Zemře-li muž, ožije snad opět? (PDF)
 • 2. Velký spor (PDF)
 • 3. To máme od Boha přijímat jenom dobro? (PDF)
 • 4. Bůh a lidské utrpení (PDF)
 • 5. Zlořečit dni (PDF)
 • 6. Elífazova řeč (PDF)
 • 7. Trest jako odplata (PDF)
 • 8. Nevinná krev (PDF)
 • 9. Vyjádření naděje (PDF)
 • 10. Rozhořčený Elíhú (PDF)
 • 11. Odpověď z vichřice (PDF)
 • 12. Jóbův Vykupitel (PDF)
 • 13. Jóbův charakter (PDF)
 • 14. Některá naučení z knihy Jób (PDF)
 • Závěr (PDF)
 • Lekce pro elektronické čtečky DOCXPDF, MOBI
 • Plakáty k pozvání do Sobotní školy A4, A3
 
Každou sobotu od 1.7. do 30.9.2016

A4-page-001

Vy jste světlo světa (3Q 2016)

Úvod (PDF)

 • 1. Obnova všech věcí (PDF)
 • 2. Obnova moudré vlády (PDF)
 • 3. Spravedlnost a milosrdenství ve Starém zákoně (PDF)
 • 4. Boží milosrdenství pro tento svět (PDF)
 • 5. Ježíšův vliv na společnost (PDF)
 • 6. Odpočinek v Kristu (PDF)
 • 7. Kristova metoda (PDF)
 • 8. Ježíš projevoval soucit (PDF)
 • 9. Ježíš naplňoval potřeby lidí (PDF)
 • 10. Ježíš si získával důvěru lidí (PDF)
 • 11. Následuj mě! (PDF)
 • 12. Služba ve městech (PDF)
 • 13. Jak máme čekat na Krista? (PDF)
 • Závěr (PDF)
 • Lekce pro elektronické čtečky DOCX, MOBI
 • Plakáty k pozvání do Sobotní školy A4, A3
 
 Každou sobotu od 1.4. do 30.6.2016

A4-page-001 (1)

Evangelium podle Matouše (2Q 2016)

 • Úvod (PDF)
 • 1. Syn Davidův (PDF)
 • 2. Začátek Ježíšovy služby (PDF)
 • 3. Kázání na hoře (PDF)
 • 4. „Vstaň a choď“ (PDF)
 • 5. Viditelný a neviditelný boj (PDF)
 • 6. Odpočinek v Kristu (PDF)
 • 7. Pán Židů i pohanů (PDF)
 • 8. Petr a Kristus (PDF)
 • 9. Co je nejdůležitější? (PDF)
 • 10. Ježíš v Jeruzalémě (PDF)
 • 11. Události posledních dní (PDF)
 • 12. Ježíšovy poslední dny (PDF)
 • 13. Ukřižování a vzkříšení (PDF)
 • Závěr (PDF)
 
Každou sobotu od 1.1. do 31.3.2016

A4-page-001 (2)

Vzpoura a vykoupení (1Q 2016)

 • Úvod (PDF)
 • 1. Krize v nebi (PDF)
 • 2. Krize v zahradě Eden (PDF)
 • 3. Velký spor a patriarchové (PDF)
 • 4. Doba soudců (PDF)
 • 5. Velký spor ve starozákonních příbězích (PDF)
 • 6. Vítězství na poušti (PDF)
 • 7. Ježíšovo učení a velký spor (PDF)
 • 8. Ježíšovi učedníci uprostřed velkého sporu (PDF)
 • 9. Velký spor a prvotní církev (PDF)
 • 10. Apoštol Pavel a velký spor (PDF)
 • 11. Apoštol Petr a velký spor (PDF)
 • 12. Zápasící církev (PDF)
 • 13. Vykoupení (PDF)
 • Závěr (PDF)
 • Lekce pro elektronické čtečky DOCX, MOBI
 
Každou sobotu od 1.10. do 31.12.2015

A4-page-001 (3)

Jeremjáš (4Q 2015)

 • Úvod (PDF)
 • 1. Jeremjášovo prorocké povolání (PDF)
 • 2. Vnitřní i vnější krize (PDF)
 • 3. Posledních pět judských králů (PDF)
 • 4. Když milující Otec musí trestat (PDF)
 • 5. Hospodinovo slovo je v mém srdci jako hořící oheň (PDF)
 • 6. Symbolické činy (PDF)
 • 7. Krize pokračuje (PDF)
 • 8. Jóšijášovy reformy (PDF)
 • 9. Jeremjášovo jho (PDF)
 • 10. Zničení Jeruzaléma (PDF)
 • 11. Nová smlouva (PDF)
 • 12. Zpátky do Egypta (PDF)
 • 13. Poučení z Jeremjáše (PDF)
 • Závěr (PDF)
 
Každou sobotu od 1.7. do 30.9.2015

plakat_A4-page-001

Bibličtí misionáři (3Q 2015)

 • Úvod (PDF)
 • 1. Bůh – největší misionář (PDF)
 • 2. Abraham – první misionář (PDF)
 • 3. Neobvyklý misionář (PDF)
 • 4. Příběh o Jonášovi (PDF)
 • 5. Misionáři navzdory těžkým okolnostem (PDF)
 • 6. Ester a Mordokaj (PDF)
 • 7. Ježíš – učitel misie (PDF)
 • 8. Misie, která překračuje hranice (PDF)
 • 9. Petr a zvěstování evangelia pohanům (PDF)
 • 10. Filip – kazatel evangelia (PDF)
 • 11. Pavlovo povolání (PDF)
 • 12. Pavlova misie a poselství (PDF)
 • 13. Musí evangelium slyšet celý svět? (PDF)
 • Závěr (PDF)
 • Lekce pro elektronické čtečky MOBI
 
Každou sobotu od 1.4. do 30.6.2015 

A4-page-001 (4)

Lukášovo evangelium (2Q 2015)

 • Úvod (PDF)
 • 1. Ježíšovo narození (PDF)
 • 2. Křest a pokušení na poušti (PDF)
 • 3. Kdo je Ježíš Kristus? (PDF)
 • 4. Povolání k učednictví (PDF)
 • 5. Kristus jako Pán soboty (PDF)
 • 6. Ženy v Lukášově evangeliu (PDF)
 • 7. Ježíš, Duch svatý a modlitba (PDF)
 • 8. Ježíšovo poslání (PDF)
 • 9. Ježíš – největší učitel (PDF)
 • 10. Každodenní následování Ježíše (PDF)
 • 11. Boží království (PDF)
 • 12. Ježíš v Jeruzalémě (PDF)
 • 13. Ukřižovaný a vzkříšený (PDF)
 • Závěr (PDF)
 • Všechny lekce (PDF) (DOCX) ()
 • Plakáty k pozvání do Sobotní školy.
 
Každou sobotu od 1.1. do 31.13.2015
2015_01_ss_prislovi

Přísloví (1Q 2015)

 • Úvod (PDF)
 • 1. Volání moudrosti (PDF)
 • 2. Všechny tvé cesty ať jsou pevné (PDF)
 • 3. Otázka života a smrti (PDF)
 • 4. Boží moudrost (PDF)
 • 5. Požehnání spravedlivých (PDF)
 • 6. Nyní vidíme jako v zrcadle (PDF)
 • 7. Správný žebříček hodnot (PDF)
 • 8. Slova moudrosti (PDF)
 • 9. Slova pravdy (PDF)
 • 10. Pod maskou (PDF)
 • 11. Žít vírou (PDF)
 • 12. Pokora moudrých (PDF)
 • 13. Ženy a víno (PDF)
 • Závěr (PDF)
 
Každou sobotu od 1.9. do 31.12.2014
 ss_list_jakubuv

List Jakubův
(4Q 2014)

 • Úvod (PDF)
 • 1. Jakub – bratr Páně (PDF)
 • 2. Víra (Jk 1,2–11) (PDF)
 • 3. Naše slabost a Kristova síla (Jk 1,13–21) (PDF)
 • 4. Buďte těmi, kdo činí slovo… (Jk 1,22–27) (PDF)
 • 5. Láska a zákon (Jk 2,1–13) (PDF)
 • 6. Víra a skutky (Jk 2,14–26) (PDF)
 • 7. Jazyk pod kontrolou (Jk 3,1–12) (PDF)
 • 8. Pokorné přijetí nebeské moudrosti (Jk 3,13–4,10) (PDF)
 • 9. Zákonodárce a soud (Jk 4,11–17) (PDF)
 • 10. Bohatí a chudí (Jk 5,1–6) (PDF)
 • 11. Příprava na sklizeň (Jk 5,7–12) (PDF)
 • 12. Modlitba, uzdravení a obnova (Jk 5,13–20) (PDF)
 • 13. Věčné evangelium (PDF)
 • Závěr (PDF)
 • Všechny lekce PDF, DOC, MOBI
 • Plakáty k pozvání do Sobotní školy A4 a A3.

 

Každou sobotu od 1.7. do 30.9.2014
 2014_03_sobotni_skola_plakat

Ježíšovo učení
(3Q 2014)

 • Úvod (PDF)
 • 1. Náš laskavý nebeský Otec (PDF)
 • 2. Syn (PDF)
 • 3. Duch svatý (PDF)
 • 4. Spasení (PDF)
 • 5. Jak mohu být spasen? (PDF)
 • 6. Růst v Kristu (PDF)
 • 7. Žít jako Ježíš (PDF)
 • 8. Církev (PDF)
 • 9. Naše poslání (PDF)
 • 10. Boží zákon (PDF)
 • 11. Sobota (PDF)
 • 12. Smrt a vzkříšení (PDF)
 • 13. Druhý příchod Ježíše Krista (PDF)

 

Každou sobotu od 1.4. do 30.6.2014
 

Kristus a jeho zákon
(2Q2014)

 • Úvod (PDF)
 • 1. Zákony v Kristově době (PDF)
 • 2. Kristus a Mojžíšův zákon (PDF)
 • 3. Kristus a tradice (PDF)
 • 4. Kristus a zákon v Kázání na hoře (PDF)
 • 5. Kristus a sobota (PDF)
 • 6. Kristova smrt a zákon (PDF)
 • 7. Milost a zákon (PDF)
 • 8. Kristův zákon (PDF)
 • 9. Kristus, zákon a evangelium (PDF)
 • 10. Kristus, zákon a smlouvy (PDF)
 • 11. Apoštolové a zákon (PDF)
 • 12. Kristova církev a zákon (PDF)
 • 13. Kristovo království a zákon (PDF)

Každou sobotu od 1.1. do 31.3.2014
 

Ježíšovi učedníci v 21.století
(1Q2014)

 • Úvod (PDF)
 • 1. Učedníci a Písmo (PDF)
 • 2. Srozumitelné předávání poselství (PDF)
 • 3. Modlitba (PDF)
 • 4. Výchova dětí (PDF)
 • 5. Učedníci a nemocní lidé (PDF)
 • 6. Učedníci a společnost (PDF)
 • 7. Ježíš a lidé na okraji společnosti (PDF)
 • 8. Bohatí a slavní (PDF)
 • 9. Získávání učedníků mezi mocnými (PDF)
 • 10. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky (PDF)
 • 11. Předpoklady a vlastnosti Kristových následovníků (PDF)
 • 12. Žeň je veliká, dělníků málo (PDF)
 • 13. Vezmi svůj kříž a následuj mne (PDF)
 • Závěr (PDF)
 • Lekce pro elektronické čtečky (MOBI) (DOCX) (PDF)
  připravil Martin Daněk. Děkujeme…

Každou sobotu od 1.10. do 31.12.
 

Nebeská svatyně
(4Q2013)

 • Úvod (PDF)
 • 1. Nebeská svatyně (PDF)
 • 2. “Nebe” na zemi (PDF)
 • 3. Živá, svatá, Bohu milá oběť (PDF)
 • 4. Poučení ze svatyně (PDF)
 • 5. Smíření (PDF)
 • 6. Den smíření (PDF)
 • 7. On vzal naše hříchy na kříž (PDF)
 • 8. Kristus, náš velekněz (PDF)
 • 9. Předadventní soud (PDF)
 • 10. Nebeská svatyně a Den smíření (PDF)
 • 11. Naše prorocké poselství (PDF)
 • 12. Vesmírný konflikt a Boží charakter (PDF)
 • 13. Svatyně a křesťanský život (PDF)
 • Závěr (PDF)

Každou sobotu od 1.6. do 30.9.
 

Reformace a oživení
(3Q2013)

 • Úvod (PDF)
 • 1. Oživení – naše velká potřeba (PDF)
 • 2. Modlitba – pulz oživení (PDF)
 • 3. Boží slovo – základ oživení (PDF)
 • 4. Svědectví a služba – ovoce oživení (PDF)
 • 5. Poslušnost – ovoce oživení (PDF)
 • 6. Pokání – podmínka oživení (PDF)
 • 7. Jednota – svazek oživení (PDF)
 • 8. Rozpoznávání – ochrana oživení (PDF)
 • 9. Reformace – výsledek oživení (PDF)
 • 10. Reformace – ochota růst a měnit se (PDF)
 • 11. Reformace – nový způsob myšlení (PDF)
 • 12. Reformace – obnova narušených vztahů (PDF)
 • 13. Slíbené oživení a dokončení Božího dála (PDF)
 • Závěr (PDF)

Každou sobotu od 1.3. do 30.6.

Dotazujte se Hospodina
(2Q2013)

 • Úvod (PDF)
 • 1. Duchovní cizoložství (Ozeáš) (PDF)
 • 2. Láska a soud – Boží dilema (Ozeáš) (PDF)
 • 3. Svatý a spravedlivý Bůh (Jóel) (PDF)
 • 4. Pán všech národů (Ámos) (PDF)
 • 5. Dotazujte se Hospodina a bude žít (Ámos) (PDF)
 • 6. Horlivě odpouštějící (Jonáš) (PDF)
 • 7. Zvláštní Boží lid (Micheáš) (PDF)
 • 8. Důvěra v Boží dobrotu (Abakuk) (PDF)
 • 9. Den Hospodinův (Sofonjáš) (PDF)
 • 10. Nejdůležitější věci patří na první místo (Ageus) (PDF)
 • 11. Poselství plné naděje (Zacharjáš) (PDF)
 • 12. Nejvzácnější dar nebes (Zacharjáš) (PDF)
 • 13. Abychom nezapomněli! (Malachiáš) (PDF)
 • Závěr (PDF)

Každou sobotu od 1.1. do 31.3.
 

Zázraky stvoření
(1Q2013)

 • Úvod (PDF)
 • 1. Ježíš, Stvořitel nebe a země (PDF)
 • 2. Formování světa (PDF)
 • 3. Dokončení stvoření (PDF)
 • 4. Stvoření a Bible (PDF)
 • 5. Stvoření a morálka (PDF)
 • 6. Stvoření a pád do hříchu (PDF)
 • 7. Jako v zrcadle (PDF)
 • 8. Ježíš – Dárce života (PDF)
 • 9. Manželství – dar z ráje (PDF)
 • 10. Správcovství a životní prostředí (PDF)
 • 11. Sobota – dar z ráje (PDF)
 • 12. Stvoření a evangelium (PDF)
 • 13. Nové stvoření (PDF)
 • Závěr (PDF)

Každou sobotu od 1.10. do 31.12.

plakát v PDF – A4

(4Q2012)