Modlitba:
jednou z našich největších a nejčastějsích aktivit je modlitba. V modlitbě prosíme Boha, aby působil na lidi v Ústí nad Labem, aby lidé hledali a nalezli opravdový pokoj, radost a svobodu, kterou jim Bůh nabízí ve svém Synu Ježíši.
Modlíme se také za sebe, abychom byli připraveni pomáhat druhým v našem okolí a svými životy ukazovat na Boha, který je naši silou. Kromě každodenních modliteb máme 1x za týden v pátek  modlitební řetězec, kdy Boha prosíme a děkujeme mu za vše co pro nás dělá.


 

Modlitební řetězec

4:30 Hana P.; 5:45 Alena H.; 6:00 Slávka L.; 6:30 Libor J..; 7:30 Miroslav B.; 8:00 Radovan L.; 8:30 Juraj T.; 9:00 Ester T.; 9:30 Inge T.; 11:00 Kateřina M.; 11:30 Dušan M.; 12:00 Dušan M.; 12:00 Hana F.; 13:00 Mirek F.; 14:00 Dana K.; 15:00 Vladimír H.; 15:30 Pavla L.; 16:00 Irena P.; 16:30 Ota D.; 17:00 Hana K.; 18:30 Jana N.; 19:00 Helena D.; 19:30 Lucie J.; 20:00 Libuše P.; 20:30 Miriam L.; 21:30 Petr H.; 22:00 Petr O.


 

Každý den prožíváme s Bohem.
Studujeme bibli, modlíme se, vnímáme Boží vedení Duchem svatým v osobním životě. Radujeme se z toho, co pro nás přinesl a stále přináší Ježíš Kristus. Prožíváme naději jak v přítomnosti, tak i do budoucnosti. Snažíme se žít podle toho, co jsme poznali z bible v běžném životě a poznáváme, že to funguje v radostech i starostech…