Další duchovní aktivity

Modlitba:
jednou z našich největších a nejčastějších aktivit je modlitba. V modlitbě prosíme Boha, aby působil na lidi v Ústí nad Labem, aby lidé hledali a nalezli opravdový pokoj, radost a svobodu, kterou jim Bůh nabízí ve svém Synu Ježíši.
Modlíme se také za sebe, abychom byli připraveni pomáhat druhým v našem okolí a svými životy ukazovat na Boha, který je naši silou. Kromě každodenních modliteb máme 1x za týden v pátek  modlitební řetězec, kdy Boha prosíme a děkujeme mu za vše co pro nás dělá.

Každý den prožíváme s Bohem.
Studujeme bibli, modlíme se, vnímáme Boží vedení Duchem svatým v osobním životě. Radujeme se z toho, co pro nás přinesl a stále přináší Ježíš Kristus. Prožíváme naději jak v přítomnosti, tak i do budoucnosti. Snažíme se žít podle toho, co jsme poznali z bible v běžném životě a poznáváme, že to funguje v radostech i starostech…