Info o Církvi adventistů sedmého dne
http://www.adventiste.cz/

Rozhovor Českého rozhlasu s předsedou Generální
konference Církve adventistů sedmého dne
Tedem Wilsonem.
Praha 2012

 

Kdo jsou Adventisté sedmého dne (prezentace 2012)

Historie sboru Církve adventistů sedmého dne v Ústí nad Labem