Bohoslužby

Scházíme se v naší modlitebně pravidelně každou sobotu. Bohoslužba začíná v 9:30h.
Každý je zván. V tuto chvíli probíhá songservis, společné zpívání chvalozpěvů.


1. část dopolední bohoslužby
9:45 -10:45 hodin probíhá sobotní škola. Veřejná diskuze nad Božím slovem.
V tuto dobu také probíhá „Dětská sobotní školka“ rádi přivítáme i vaše děti.

SOBOTNÍ ŠKOLA JE… dlouholetou celosvětovou aktivitou Církve adventistů s.d., která dává příležitost k tomu, aby milióny lidí všech věkových kategorií mohli v křesťanském společenství každé sobotní dopoledne být spolu a učit se o Ježíši Kristu, studovat Bibli, a lépe poznávat jeden druhého i svět, ve kterém žijí. V současnosti se odhaduje, že se každý týden do Sobotní školy zapojuje více než 14 miliónů lidí.

SOBOTNÍ ŠKOLA MÁ… čtyři základní cíle, na které se zaměřuje a ke kterým chce vést všechny účastníky:

  • Studium Bible
  • Budování přátelství a dobrých vztahů
  • Sdílení křesťanské víry s okolím
  • Podpora světové misijní práce

více informací ohledně „Sobotní školy“ naleznete zde – oficiální stránky.

_
2. část dopolední bohoslužby
11:30 začíná druhá část dopolední bohoslužby – kázání nebo-li poselství z Bible.(rozpis kázajících)

bližší informace o místě konání (adresa)

Další duchovní aktivity: