motto: Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zda je to tak, jak zvěstuje Pavel. A tak mnozí z nich uvěřili….(Skutky apod. 17,11-12)

Tento zajímavý biblický text nás zavádí do doby, kdy do prvotní církve po smrti Ježíše Krista přicházelo mnoho nových Kristových následovníků a to jak z řad Židů, tak z pohanských národů. Každý z nich
byl ale pod vlivem svých dlouholetých náboženských tradic a bylo třeba sjednotit jejich pojetí bohoslužby podle pokynů samotného Ježíše Krista. Ty šly často proti dlouhodobé a zažité praxi nově příchozích. Bylo třeba sjednotit se v názorech a bylo jasné, že přerůzné pohledy na to, co to vlastně pravá bohoslužba je a jak si sám Bůh přeje být uctíván, je možné najít pouze a jedině v Písmu. V té době neměli lidé k dispozici bibli, jako je tomu dnes. Měli jen Tóru (5knih Mojžíšových ) a knihy Proroků , Žalmy a Knihy Šalomounovy. V nich hledali a nacházeli proroctví vztahující se k Mesiáši, kterého tak dlouho očekávali. V dnešní bibli čteme na jejich počínání slova chvály, protože nebrali na lehkou váhu to, co jim bylo dále představováno lidmi , v tomto případě apoštolem Pavlem, ale chtěli se na vlastní oči z Písma přesvědčit, že je to pravda. My dnes máme k dispozici mnoho materiálů, které zpracovali renomovaní teologové, přesto ale osobní prozkoumání některé , pro nás nejasné pasáže bible, nám přinese stejnou radost jako tehdejším berojanům. Důležitější však je, že i do našeho společenství přicházejí noví lidé, často z jiných církví a jsou na tom stejně, jako první křesťané, kteří si s sebou přinesli své dřívější zvyky, postoje,nauky, tradice. V našem Klubu BEROJA pak na základě biblických argumentů hledáme…ZDA JE TOMU SKUTEČNĚ TAK, jak byli zvyklí. Mnozí z nich pak na základě toho uvěří a poznají Boha, jaký skutečně je.
Scházíme se v prostorách Společenského centra na Masarykově 128 každou středu v 17,00.hod.
Přijďte se podívat, pokud máte nějaké otázky, pokusíme se spolu s vámi najít biblické odpovědi.

Pro Klub Beroja připravila Irenka Perůtková
Témata v roce 2014

09.03.2014 – Radí nám Bůh také jak
hospodařit
s penězi ?
26.03.2014 – 5 důležitých bodů
modltebního života Ježíše Krista

19.03.2014 –
Naši neviditelní prátelé

12.03.2014 –
O čem se v Bibli nepíše
05.03.2014 – Image – Očima Tvůrce – video
26.02.2014 – Jak souvisí hřích v ráji
s desaterem

19.02.2014 – Útočistná města – mapka
12.02.2014 – Věděli jste? – Sykomora
05.02.2014 – Kým je pro nás Otec

29.01.2014 – Kým je Duch Boží
22.01.2014 – Boží trojice
15.01.2014 – Kým vším je pro nás Ježíš 3
08.01.2014 – Kým ším je pro nás Ježíš 2
01.01.2014 – Kým vším je pro nás Ježíš 1

Témata v roce 2013

Bůh komunikuje
Co všechno se vejde do srdce
Deset rad milujiciho Boha
Investigativní reportáž o změně soboty na neděli
Ježíš Kristus miluje všechny děti
Levité – věděli jste, že?
Na všechno je ustanovený čas pod nebem
Proč Bůh stvořil nečistá zvířata

Prišel, zemřel, zvítězil
Sedm Mojžíšových výstupů
Šest Marií
Šťastné a  veselé

Valky ve starém zákoně
Významné biblické hory
Zvolte si dnes, komu chcete věřit

 

Fotografie z klubu badatelů Bible

Téma: Duch Svatý

7 fotografií

Téma: Job, Boží moc

13 fotografií

Téma: Boží jména

5 fotografií

Téma: Svatyně

6 fotografií