Na adresách http://www.scul.cz a  http://www.1188ul.cz naleznete stránky našeho společenského centra.

Proč internetová adresa 1188ul.cz ?

1) Číslo 1188 je telefonní informační linka v České republice a ul specifikuje oblast Ústí nad Labem.

2) Střed Bible je Žalm 118,8 (1188) kde je verš „Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.“

Proč internetová adresa scul.cz ?

Zkratka „scul“ znamená „Společenské centrum Ústí nad Labem“.

 

http://www.1188ul.cz

http://www.scul.cz