Okrskové shromáždění v UL 2014
Setkání mládeže po 40 letech
v Ústí nad Labem
Okrskové shromáždění v UL 2010 Výročí sboru Ústí nad Labem
2008 – 100 let
Okrskové shromáždění v UL 2005 Okrskové shromáždění v UL 2004
   
Výročí sboru Ústí nad Labem
2003 – 95 let
 
Vysvěcení Jiřího Tomáška
v Litoměřicích 2002
Vysvěcení modlitebny
Ústí nad Labem 1996

 

 

 

Okolní sbory
Otevření modlitebny
v České Lípě 2005
Výročí sboru
Litoměřice 2003
Loučení s manžely
Činčalovými v Děčíně