motto: Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zda je to tak, jak zvěstuje Pavel. A tak mnozí z nich uvěřili….(Skutky apod. 17,11-12)
více …..